Krótka rozprawa o czasoprzestrzeni

Spis treści

Wprowadzenie

I. Jak powstaje model Wszechświata

II. Widzialna część Wszechświata

III. Matematyka i mózg

IV. Geometrie nieeuklidesowe i ustalanie odległości

V. Kilka zdań o liczbach zespolonych

VI. Co rozumiemy pod pojęciem czasu?

VII. Wszechświat jako automat komórkowy

VIII. Parę słów na temat przestrzeni

IX. Pierwsze uwagi o czasoprzestrzeni

X. Zasada względności w czasoprzestrzeni

XI. Zespolony czas i interwał czasoprzestrzenny

XII. Wiry i deformacje czasoprzestrzeni

XIII. Zakończenie

Literatura