Literatura

Stephen Hawking: Krótka historia czasu - prawdopodobnie najbardziej znana popularna książka na temat Wszechświata

Landau, Lifszyc: Teoria pola - pierwsza książka, którą poleciła mi pani profesor Irina Dymnikowa, kiedy zacząłem się zajmować kosmologią na poważnie.

Brian Cox, Jeff Forshaw: Dlaczego E=mc2 - książka wyjaśniająca w popularny sposób teorię Einsteina. Dzięki przystępnej formie i tłumaczeniu zarówno wyników, jak i sposobu w jaki do nich dochodzono, pozwala na lepsze zrozumienie zagadnienia.

Andrew Liddle: Wprowadzenie do kosmologii współczesnej - książka, w której są wyprowadzone równania Friedmana w taki sposób, że zrozumiałem, że jest w nich ukryte założenie o nieskończoności przestrzeni.

Michał Heller: Teoretyczne podstawy kosmologii - matematyczny opis czasoprzestrzeni, jako rozmaitości różniczkowej. Tak rozumiana czasoprzestrzeń nie może być moim zdaniem połączona z teorią kwantową. W moim przekonaniu czasoprzestrzeń przypomina raczej burzliwy ocean pełen prądów i wirów.

Katalog festiwalowy Copernicus festival 2016/ piękno - do artykułu Lukasza Łamży dotyczącego czasu i prac Juliana Barboura wracałem wiele razy.

Roger Penrose: Droga do rzeczywistości - książka, która ma w podtytule: “Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem”. Bardzo dobra książka, ale występuje tu problem, jaki zawsze pojawia się w tego typu książkach - ile i jak bardzo zaawansowanej matematyki należy tu dodać. Jeżeli miałby to być wyczerpujący przewodnik, musiałby być napisany, jako hiperksiążka z odsyłaczami do dodatkowych informacji.

Stephen Wolfram: A New Kind of Science - książka, która miała na mnie ogromny wpływ jeszcze wcześniej niż ją zacząłem czytać. Już sama nazwa książki i krótkie recenzje wystarczyły, abym stworzył dla siebie nowy model świata, który umożliwiał znalezienie odpowiedzi na niektóre pytania, na które wcześniej nie mogłem znaleźć odpowiedzi.

Joan Gómez: Tam, gdzie proste są krzywe - popularna książka na temat geometrii nieeuklidesowych.

Ilja Černý: Základy analysy v komplexním oboru - książka o analize zespolonej jeszcze z czasu moich studiów, do której wróciłem w celu odswieżenia sobie wiedzy na ten temat.

Betty Edwards: RYSUNEK odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu - książka o rysowaniu, która również wyjaśnia sposób, w jaki pracuje mózg i dlaczego myślenie logiczne może przeszkadzać w trakcie niektórych czynności.

Jiří Šrajer: Prawdopodobnie wszystko jest inaczej - książka o świecie z punktu widzenia sztucznej inteligencji.