Literatura

W trakcie pisania tej książki nie chodziło mi o fakty i najnowszą wiedzę, ale raczej o pokazanie sposobu myślenia i stopniowego rozwoju a zmian naszych poglądów, i starałem się wymyślić w ramach możliwości coś całkowicie nowego. Z tego powodu literaturę raczej omijałem. Pomimo tego istnieje kilka książek, które zasługują na to, żeby zostały wymienione. Pomimo tego, że niektóre z nich czytałem już bardzo dawno temu, a niektórych nawet nie przeczytałem w całości, miały na mnie tak duży wpływ, że bez nich by prawdopodobnie ta książka wcale nie powstała.

Vitus B. Dröscher: Magie smyslů v říši zvířat, ORBIS Praha, 1970 – książka pokazująca, że inne stworzenia mogą postrzegać świat całkowicie inaczej niż ludzie. W trakcie czytania tej książki pierwszy raz uświadomiłem sobie, że gdybyśmy mieli inne zmysły, mielibyśmy całkowicie inne wyobrażenie o świecie.

Vladimír Vondráček, František Holub: Fantastické a Magické z hlediska psychiatrie, Praha, Avicenum – Zdravotnické nakladatelství 1972 – książkę czytałem bardzo dawno, pozostała we mnie świadomość tego, jak trudno jest czasem znaleźć różnicę pomiędzy tym, co naprawdę postrzegaliśmy a tym, co wytworzyliśmy tylko w myślach.

Ryszard Tadeusiewicz: W stronę uśmiechniętych maszyn, Wydawnictwa „ALFA“, Warszawa, 1989 – bardzo przystępnie napisana książka, w której pierwszy raz zetknąłem się z problematyką sieci neuronowych.

Harry Collins, Trevor Pinch: GOLEM, czyli co trzeba wiedzieć o nauce, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1998 – książka pokazuje, że eksperymenty naukowe nie muszą prowadzić do odkrycia prawdy, jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić kryteriów kompetencji eksperymentatorów.

Robert Merle: Malevil – książka, która przekonała mnie o względności zasad moralnych

Gerard J. Milburn: Inżynieria kwantowa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 – w przystępnej formie opisuje zjawiska kwantowe i pokazuje przykłady ich praktycznego wykorzystania. Moje pierwsze spotkanie z komputerami kwantowymi.

Stephen Wolfram: A New Kind of Science – książka, która miała na mnie ogromny wpływ, chociaż jej wcale nie czytałem. Ale już sama nazwa książki a krótkie recenzje były wystarczające do tego, abym stworzył dla siebie nowy model świata, który umożliwiał znalezienie odpowiedzi na niektóre pytania, na które wcześniej odpowiedzi znaleźć nie mogłem.

Betty Edwards: RYSUNEK odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu, Łódź 2007 – książka o rysowaniu, która ale także tłumaczy sposób, w jaki pracuje mózg i dlaczego myślenie logiczne może przeszkadzać w trakcie niektórych czynności.