Kontakt

Jiří Šrajer

jiri.szrajer@gmail.com

Uwaga! Tylko dla osób, które potrafią znaleźć na Ziemi co najmniej dwa różne punkty, dla których spełniony jest warunek, że jeżeli z nich idziemy 10 km na południe, potem 10 km na wschód i następnie 10 km na północ, to powrócimy do miejsca, z którego wyszliśmy. (Podpowiedź: jeżeli sam nie dasz rady znaleźć więcej niż jedno takie miejsce, to rozwiązanie możesz znaleźć w książce “Prawdopodobnie wszystko jest inaczej”)

Dodatkowo proszę podać na początku maila kod, który otrzymasz jako sumę odpowiedzi zadań matematyczno-logicznych z zakładki “Dodatkowe informacje” które potrafisz prawidłowo rozwiązać.